Piekļūstamības paziņojums

Dundagas vidusskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.
Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Dundagas vidusskolas tīmekļvietni – www.skola.dundaga.lv

Izvērtējums tika veikts izmantojot vienkāršoto piekļūstamības izvērtējumu. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Atbilstības statuss

Dundagas vidusskolas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Attēliem un multimediju saturam (video, audio) trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt informācijai par attēlos redzamo.
  • Tīmekļvietnē tiek izmantoti lapu virsraksti, taču to līmeņi ir daļēji izkārtoti jēgpilnā hierarhijā.
  • Tīmekļvietnei nav iespējams mainīt kontrastu starp tekstu un fonu. Starp tekstu un fonu ir pietiekams kotrasts tikai pamattekstam.
  • Tīmekļvietnē nav iespējas mainīt teksta izmēru.
  • Tīmekļvietnes funkcionalitāte ir piekļūstama no tastatūras, taču nav redzams fokuss.
  • Saturs, kas pārvietojas, zibsnī vai mirgo neatbilst piekļūstamības prasībām, trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt informācijai par attēlos redzamo.
  • Multimediju saturam netiek piedāvātas alternatīvas.
  • Lapas pamatstruktūra ir daļēji saprotama, bez stila un attēliem.
  • Izvērtējumu apliecinošs dokuments ŠEIT.

Atsauksmēm un saziņai

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir  tīmekļa vietnes administrators Iveta Milta:
E-pastā: iveta.milta@gmail.com
Tālrunis: +371 294 88 978

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:
Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +371 67686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
www.tiesibsargs.lv

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums tika sagatavots 25.03.2021.
Šo paziņojumu apstiprināja Aiga Strausa, iestādes direktore.